Fra og med 1. januar 2023 stilles det krav til virksomheter i Norge om å sortere ut flere avfallstyper. Dette er et viktig steg på veien for å utnytte mer av avfallet som den ressursen det er.

Innen 2035 skal vi i Norge materialgjenvinne eller gjøre klar for ombruk 65 % av husholdningsavfallet. For emballasje er målet satt til 70 % materialgjenvinning innen 2030.

Disse kravene gjelder også for virksomheter som genererer husholdningslignende avfall. I forskriften er det ikke satt krav om sorteringsgrad, det er derimot krav om at følgende avfallstyper kildesorteres: 

Avfallet skal leveres til materialgjenvinning hos et godkjent behandlingsanlegg, som BIR Bedrift sitt sorteringsanlegg ved Flesland. Som kunde hos oss får du tilgang til statistikker og rapporter for å dokumentere at din virksomhet opprettholder kravene.

Les mer om endringene i avfallsforskriften på lovdata.no.

 

Treffer disse kravene deres virksomhet? Da kan du ta kontakt med oss for en avfallsløsning som dekker kravene og deres behov.

 

Kundene blir flinkere på kildesortering

Vi ser at våre kunder stadig har mer fokus på avfall og blir flinkere på kildesortering. Da er det viktig å tilrettelegge for dette med gode avfallsløsninger, i tillegg gjør CO2-avgiften på avfallsforbrenning at det stadig blir dyrere å kaste restavfall. God kildesortering har derfor en direkte påvirkning på både miljø og økonomi.

 

Avfallsutstyr for nye sorteringskrav

Vi tilbyr utstyr til avfallshåndtering, blant annet dette:

Matavfall: 140 liter beholder med to hjul og ventilert lokk. 

Plastavfall: 240 og 800 liter sekkestativ med plastsekk. 

Kildesorteringsmøbler i ulike størrelser.