Fra og med 1. januar 2022 innføres en CO2-avgift på avfallsforbrenning. Dette er en offentlig avgift og vil påvirke alle næringskunder uavhengig av avfallsaktør.

Avgiften gjelder for alle avfallstyper som går til forbrenning, og vil derfor påvirke våre tjenester som inkluderer disse avfallstypene som f.eks. våre abonnement for restavfall.

Avgiftsendringen medfører en ekstraordinær prisjustering som kommer i tillegg til ordinær prisjustering, og er beskrevet i våre generelle avtalevilkår: "Vi tar forbehold om justering av prisene som følge av statlige avgiftsendringer og behandlingskostnader."

Ordinær prisjustering utgjør for 2022 5,5 % på våre listepriser, og baserer seg på KPI transport. Prisjustering for abonnement utgjør 6,9 % på våre listepriser, og baserer seg på gjennomsnittlig økning i indeksene Nærtransport, Regionaltransport og Renovasjon – husholdningsavfall. Prisjustering for CO2-avgiften er inkludert ordinær prisjustering.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, er det bare å ta kontakt med vårt kundesenter eller din ansvarlige selger.

 

Kontaktinformasjon BIR Bedrift:

55 27 70 50

bedrift@bir.no 

 

Mer informasjon:

Regjeringen.no

BIR Bedrift – Generelle avtalevilkår

 

Økt CO2-avgift på avfallsforbrenning