Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Landbruksfolie

Agricultural plastic

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
1711

Hva kan leveres

Merkekode 04 PELLD - fiberduk (ikke PP), solfangefolie og plansilofilm.

Kan ikke inneholde

Større forurensing av jord, stein eller plantemateriale
Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Krav

Må være tørr, ren og ikke inneholde andre plastkvaliteter.
Kan ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling

Løst i sekker, komprimator, krokkasser eller presset i baller.

Behandling

Visuell kvalitetskontroll. Etter dette blir den presset og sendt til gjenvinning.

Gjenvinning

Materialgjenvinning. Plasten vaskes og smeltes til granulat som benyttes som råstoff til produksjon av nye plastprodukter, f.eks. bæreposer og søppelsekker.

Ytterligere informasjon

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse som f.eks. feilsortering.
Dersom lasset inneholder andre plastavfallstyper vil det bli nedklassifisert til restavfall.

Ingen særlige risikoforhold.