Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Park- og hageavfall

Garden waste

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
1131

Hva kan leveres

  • Løv
  • Kvist
  • Røtter
  • Stammer
  • Gress
  • Planter
  • Torv

 

Hva kan ikke leveres

  • Jord
  • Stein
  • Fremmede plantearter

 

Krav til levering

Store stammer og stubber skal håndteres separat fra annet park- og hageavfall. Det er viktig at park og hageavfall leveres før nedbrytningsprosess er i gang for å unngå lukt og varmgang.

Innsamling

Oppsamling i container. Transporteres med lift- eller krokbil.

 

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottakssted. Omlasting og videretransport til behandlingsanlegg/sluttbruker.

 

Gjenvinning

Materialgjenvinning/kompostering. Ved kompostering blir det ny matjord.

 

Ytterligere informasjon

Fremmede/svartelistede plantearter skal destrueres.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser som f.eks. feilsortering.