BIR Bedrift tilbyr beholdere til matavfall som er godkjent for å stå inne på kjøkkenet.

Våre beholdere for matavfall finnes i størrelsen 140 liter. Disse har to hjul og ventilert lokk, tilpasset for oppbevaring av matavfall.

Nå vi henter beholderen hos din virksomhet, kan vi bytte den den ut med ny og ren beholder. Beholderen blir transportert til vårt sorteringsanlegg og tømt for matavfall, før den vaskes og desinfiseres. Nå er den god som ny og godkjent av Mattilsynet til å stå inne på kjøkkenet. I noen områder tømmer vi beholderen rett på en komprimatorbil. 

Matavfallet fraktes videre for å bli til ny jord ved kompostering, eller til biogass.

Som beholderkunde hos BIR Bedrift, forholder du deg til en fast pris pr. måned, som inkluderer alt fra leie av utstyr til tømming og avfallsbehandling.

Nye krav for kildesortering av avfall i 2023