Som Vestlendingenes egen miljøbedrift vil vi bevare verdiene i vårt område.