Enten dere trenger en container til en enkelt ryddejobb, eller langtidsleie som del av en avfallsløsning står BIR Bedrift klar for å hjelpe.

Vi råder over et bredt sortiment av containerutstyr:

  • Standard åpne eller lukkede containere
  • Løftegodkjente containere
  • Kombi-containere som kan tømmes med bossbil
  • Komprimatorer for deg som har mye avfall
  • Miljøcontainere til farlig avfall