Containere brukes ofte når avfallet består av så store enheter at mindre oppsamlingsutstyr ikke er tilstrekkelig.

BIR Bedrift kan tilby containere til en rekke formål. Vi har containere for oppsamling av stein og jord, hageavfall, blandet avfall, byggavfall og en rekke andre avfallstyper. Du kan leie en container i forbindelse med prosjekter eller som fast utstyr med avtalte tømmedager.