Av og til kan det lønne seg å klemme til – mer plass, lavere kostnader.

Med en komprimator presses avfallet sammen for økt kapasitet og lavere transportkostnader.

Vi samarbeider med ledende utstyrsleverandører og kan tilpasse løsning til deres behov. Utstyret kan kjøpes eller leies.

En moderne komprimator kan for eksempel utstyres med:

Automatisk varsling

  • Minimerer nedetid
  • Varsler transportør om den trenger tømming
  • Varsler reparatør ved feilmeldinger

Innkastluke med adgangskontroll

  • Perfekt for kjøpesentre o.l. med felles avfallsløsning
  • Rettferdig fordeling av kostnader basert på antall kilo den enkelte leverer
  • ID-systemet sørger for at uvedkommende ikke får tilgang
  • Brukere har tilgang 24/7

Løftevender

  • Beholdere tømmes i komprimatoren maskinelt
  • HMS-vennlig – ingen tunge løft for ansatte eller brukere