Vi leverer miljøcontainere med godkjent miljørist i gulvet til oppbevaring av forskjellige typer farlig avfall.

Container for sikker oppsamling av farlig avfall. Her kan man plassere 200L fat, røde bokser og BIR Bokser til for eksempel oljefilter, oljefiller, spraybokser, batteri osv. Containeren er brannsikker.

Miljøcontainere kommer i forskjellige størrelser, men er ofte på 2x3 meter.

Ta kontakt for mer informasjon og priser.