Perfekt til større ryddejobber eller dersom man har mye sortert avfall.

En stor åpen container egner seg godt til oppsamling av blandet avfall eller til sortering av avfallstyper som metall, trevirke, hageavfall, med mer.

NB! I Bergen sentrum påbyr kommunen bruk av lukkede containere.