Perfekt til mindre ryddejobber eller sortert avfall.

En åpen container egner seg godt til oppsamling av blandet avfall eller til sortering av avfallstyper som metall, trevirke, hageavfall, jord og stein med mer.

Disse finnes også sertifisert for løfting med kran.

NB! I Bergen sentrum påbyr kommunen bruk av lukkede containere.