Perfekt til større ryddejobber eller sortert avfall.

En stor lukket container egner seg godt til oppsamling av blandet avfall eller til sortering av avfallstyper som metall, trevirke, hageavfall, med mer.

NB! I Bergen sentrum påbyr kommunen bruk av lukkede containere.