BIR Bedrift holder til i Bergen og Voss, og tilbyr et vidt spekter av avfallstjenester til bedriftsmarkedet. Vi er et selvstendig, kommersielt selskap med BIR AS som eier.

Vi ble etablert høsten 1998 som en ren transportbedrift. Sakte, men sikkert vokste vi til å bli noe mer. Store anbudsrunder på starten av 2000-tallet ble en "flying start" for bedriften. Etter hvert ansatte vi flere folk, og i 2006 kom den virkelig store innovasjonen: eget helautomatisert papirsorteringsanlegg.

Papirsorteringsanlegget skulle vise seg å bli et bærekraftig konkurransefortrinn for BIR Bedrift. Det er det eneste anlegget for papirsortering på Vestlandet, og et av de mest moderne i Europa. Lille BIR Bedrift hadde plutselig noe som de store konkurrentene manglet, og på grunn av stordriftsfordeler kunne prisen ut til kunden reduseres.

Denne innovasjonen, og det faktum at for 20 år siden gikk 98% av avfallet til deponi, er nok de største omveltningene bedriften har sett. Den gang ble 2% gjenvunnet, mens resten gikk på deponi. I dag er dette snudd på hodet. 98% av det som kommer inn på anlegget til BIR Bedrift i dag, blir gjenvunnet.

Vi ser et økt fokus fra bedriftskunder på bærekraftsmål, noe som også påvirker avfallssortering og behandling. Avfall sees ikke på som boss lenger, det er en råvare – en ressurs. Nye generasjoner kommer inn i næringslivet, og de tenker annerledes. Vi må henge med, både på trendene, men også for å ta vår del av samfunnsansvaret.

Flere og flere bedrifter henvender seg til sin leverandør av avfallsløsninger for konsulenttjenester. Her vil BIR Bedrift være med og spille på lag med kunden. Vi er ikke bare ute etter råvarene, vi er ute etter et dypere samarbeid med bedriftene.

Sporbarhet blir stadig viktigere for bransjen. Våre kunder vil vite mer om hva som skjer med avfallet etter at vi har tatt det imot, og vi må vite mer om hvor avfallet kommer fra. Flere og flere stoffer og produkter blir klassifisert som farlig avfall, og dette er noe vi må ta på alvor. Vi må nøyaktig kunne måle vekt, kategorisere avfallstyper, og kunne gjøre rede for hele verdikjeden.

Videre må vi fortsette å jobbe mot vår visjon: å være «Vestlendingenes egen miljøbedrift». Vi skal passe på at ressurser og verdier bevares og utnyttes til det fulle her på Vestlandet.