Bossug AS er et datterselskap av BIR Bedrift. Sammen med Bossug utarbeider BIR Bedrift konsepter for innovative og fremtidsrettede avfallsløsninger.

Det oppleves en økt etterspørsel fra kunder når det gjelder moderne løsninger som gjerne legges hovedsakelig under bakken og er digitaliserte. Bossug leverer slike løsninger på prosjektbasis, og kan tilpasse seg alt fra mindre boligprosjekter til utvikling av bymiljø og større næringsbygg. Bossug skreddersyr løsninger, tilbyr konsulenttjenester, og kan bidra med alt fra tegning, renovasjonsteknisk avfallsplan til aktuelle søknader.