Retura Vest AS er et rent transportselskap eid 63,33 % av BIR Bedrift.

Selskapet har egne kjøretøy og sjåfører, og er formell eier av "BIR Bedrift-konsernets" elektriske komprimatorbil, EL Boss.

Selskapet utfører daglig oppdrag på vegne av BIR Bedrift, men har også mange egne kunder innenfor husholdningsavfall, containertransport og andre typer transportoppdrag.

Retura Vest AS har samme adresse som BIR Bedrift på Lønningen ved Flesland.