Fra og med 1. januar 2024 økes CO2-avgiften på avfallsforbrenning.

Regjeringen innførte CO2-avgiften 01.01.2022. Dette er en offentlig avgift som vil fortsette å påvirke alle kunder uavhengig av avfallsaktør.

Avgiften gjelder for alle avfallstyper som går til forbrenning, utenom farlig avfall.

Avgiftsendringen er beskrevet i våre generelle avtalevilkår: "Vi tar forbehold om justering av prisene som følge av statlige avgiftsendringer og behandlingskostnader."

CO2-avgiften er på kr. 485,- pr. tonn i 2024.

Ordinær prisjustering i 2024 er på 6%.

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte vårt kundesenter eller din ansvarlige selger.

 

Kontaktinformasjon BIR Bedrift:

55 27 70 50

bedrift@bir.no 

 

Mer informasjon:

Regjeringen.no

BIR Bedrift – Generelle avtalevilkår

 

Regjeringen innfører CO2-avgift på avfallsforbrenning