EL Boss har kun vært i drift noen måneder, men allerede nå ser vi ringvirkninger vi ikke engang hadde tenkt på!

Leder egen transport, Stig Einar Mjøs, har sammen med Systemkoordinator Stian Olsen, sett nærmere på hvilke miljøeffekter den elektriske komprimatorbilen har gitt.

– Da vi i sommer igjen vant anbudet for håndtering av Bergen kommune sitt næringsavfall, måtte vi tenke ny rutestruktur i og med at alle beholdere til Bergen kommune i sentrum skal tømmes av EL Boss. Men vi kjører forbi veldig mange andre kunder med beholdere også, sier Mjøs.

– EL Boss har omtrent 290 hentesteder hvor den tømmer beholdere. Av disse utgjør omtrent 50 hentesteder med beholdere tilhørende Bergen kommune, kan Stian Olsen fortelle.

EL Boss greier seg godt også vinterstid.

Ikke bare sentrum

Stig Einar Mjøs kan også fortelle at den elektriske bossbilen overrasker positivt når det gjelder rekkevidden. Den har heller ikke latt seg påvirke nevneverdig av det kalde været vi hadde i midten av januar.

– Vi ser derimot at den bruker veldig mye strøm når vi kjører i høyere hastigheter, som på motorveien for tømming i Rådal eller på vårt anlegg på Lønningen.
Driftsavdelingen besluttet derfor å heller kjøre til Rådalen via Kalfaret og Paradis. Da tømmer EL Boss like gjerne beholdere hos kunder også utenfor sentrum på veien.

– Med anbudet for næringsavfall som kom i sommer, satte Bergen kommune strenge krav og hadde tydelige ønsker i forhold til utslipp i forbindelse med transport. Som Vestlendingenes egen miljøbedrift, synes vi det er veldig kjekt at vi bidrar å redusere utslipp av CO2 og NOx, avslutter Mjøs. 

Leder egen transport, Stig Einar Mjøs, er veldig fornøyd med EL Boss.