Bergen kommune stiller strengere krav til utslipp enn tidligere. BIR Bedrift har inngått avtale med kommunen om henting av næringsavfall for de neste tre-fire årene. I avtalen skal vår flunkende nye elektriske bossbil "EL Boss" benyttes.

Den nye avtalen gjelder rundt 300 kommunale adresser over hele Bergen og omfatter alt fra barnehager og skoler til kontorer og sykehjem. Det vil si tømming av til sammen over 1600 beholdere.

Utslippsfrie bossbiler

Bergen kommune har mål om å være en foregangskommune innen klima og miljø. Reduksjon av klimagassutslipp er et av de viktigste satsningsområdene i deres grønne strategi, og det stilles derfor krav om at enkelte typer kjøretøy som skal kjøre innenfor indre bomring skal være helt utslippsfrie.

- Transport er et prioritert område der vi kan gjøre tiltak som monner, siden transport står for over halvparten av kommunens klimagassutslipp, sier Tone Mari Dahle, rådgiver for kontraktsforvaltning i Bergen kommune.

I henhold til avtalen skulle en elektrisk komprimatorbil settes i drift innen ett år etter kontraktsignering, det vil si sommeren 2021. Tone Mari gleder seg derfor stort over at BIR Bedrift hadde bilen på plass ved oppstart 1. oktober.

- Vi er veldig fornøyde med at BIR Bedrift starter friskt med ny el-komprimatorbil allerede ved oppstart av avtalen. BIR Bedrift skal ha all ære for å ligge i forkant med denne satsningen!

Bilen, som har fått navnet "EL Boss" etter en navnekonkurranse, er den første elektriske komprimatorbilen i BIR Bedrift, og den femte i BIR-systemet ellers. De andre bilene henter husholdningsavfall, mens dette er den første i regionen som henter næringsavfall.

Tone Mari Dahle, rådgiver for kontraktsforvaltning i Bergen kommune, synes den nye komprimatorbilen ser flott ut. Her er hun omgitt av Tor Mario Auran, salgsleder i BIR Bedrift, og sjåfør Emil Retegan.

- Bergen kommune er en offentlig aktør som stiller tøffe krav for å bidra til et bedre miljø i Bergen sentrum. Vi skjønte hvilken vei det bar når det gjelder utslippskrav, og bestilte denne bilen for halvannet år siden. Den er mer kostbar enn en vanlig bossbil, og har en leveringstid på rundt et år, forteller Tor Mario Auran, salgsleder i BIR Bedrift.

Samarbeid for et mer miljøvennlig Bergen

Ifølge Tone Mari er Bergen kommune godt fornøyd med implementeringsprosessen så langt. I løpet av kontraktsperioden skal BIR Bedrift og Bergen kommune også samarbeide om å begrense avfallsmengden, øke materialresirkuleringsgraden og finne de beste løsningene for klima og miljø.

- Å bli mer sirkulære er en av våre viktigste oppgaver for å bli mer miljøvennlig, sier hun.

BIR Bedrift deler den sirkulære tankegangen, og skal i tillegg til utslippsfri avfallshenting arbeide med optimalisering av avfallsløsninger hos kundene og se på andre fremtidsrettede løsninger sammen med Klimaetaten.

Vi opplever at BIR Bedrift har et positivt miljøfokus, og ser fram til et godt samarbeid videre.

Den elektriske komprimatorbilen henter avfall fra 300 kommunale adresser i Bergen. Her tømmes beholderne ved Christi Krybbe skoler.