BIR Bedrift samarbeider med Sportsklubben Brann til det beste for miljøet og våre felles #VestlandsVerdier. Med dette samarbeidet vil vi bidra til å gjøre Brann til eliteseriens mest bærekraftige lag.

Brann er en klubb som tar ansvar for samfunnet og miljøet. Klubben har som mål å bli klimanøytrale, blant annet ved å bruke strømbesparende flomlys, digitale billetter og kutte i bruken av engangsplast. Med avfallsløsninger fra BIR Bedrift tar klubben enda et steg videre.

Gode avfallsløsninger gir økt kildesortering

Nye avfallsløsninger inne på stadion skal gjøre det enklere for både publikum og ansatte å kildesortere.

BIR Bedrift bidrar med rådgivning om god avfallshåndtering og materialgjenvinning, og tar seg av trygg og miljøvennlig håndtering av avfallet. De gode avfallsløsningene bidrar til å ivareta avfallets verdikjede fra riktig sortert på stadion til sluttbehandlet produkt.

Dette får vi til når vi sammen er bevisst på god og tydelig merking, uniforme miljøstasjoner og brukervennlig utstyr.

Therese Andvik Rygg, leder for marked, kommunikasjon og bærekraft i Brann, synes det er spennende å samarbeide med en lokal avfallsaktør.

– Med sine #VestlandsVerdier, er BIR Bedrift en god match med våre, og bedriften har spennende prosjekter for å øke lokal behandling. Å velge løsninger fra BIR Bedrift er å ta i et tak for bærekraft.

Nye beholdere for publikumsavfall er på plass på Stadion. Fra venstre: Jørgen Møklebust Austvik, markedsføringsansvarlig, og Tor Mario Auran, salgsleder, i BIR Bedrift, Kjersti Meyer-Moe, bærekraftsansvarlig, og Therese Andvik Rygg, leder marked, kommunikasjon og bærekraft, i Sportsklubben Brann.

Samarbeid om bærekraft og felles #VestlandsVerdier

Brann og BIR Bedrift er stolte representanter av Bergen og Vestlandet, og støtter aktivt opp om FNs bærekraftsmål.

– Vi synes det er kjempespennende med Brann sin sosiale dimensjon når det gjelder å støtte opp om bærekraftsmålene, sier Frode Kalsaas, salgs- og markedssjef i BIR Bedrift.

Blant målene Brann jobber med, er mål 13 – god helse og livskvalitet. Dette gjøres ved å fremme mental og fysisk helse og hindre utenforskap, blant annet gjennom tiltak som gatelag i fotball, arbeidstrening gjennom Brannsjansen, som MOT-ambassadører og ved å støtte sykehusklovnene.

Gjennom samarbeidet ønsker BIR Bedrift å løfte frem klubben, og støtte opp om disse viktige verdiene. Sammen kan vi nå målene!

Hør hva Sportsklubben Brann tenker om hva en miljøbedrift er: