Batterier som kastes sammen med annet avfall, utgjør en stor brannrisiko for alle som mottar og behandler avfallet. Feilsortering fører til stadig flere branner på sorteringsanlegg i Norge.

På sorteringsanlegget vårt ved Lønningshaugen 6 ble det i 2022 registrert fem branntilløp og én brann. Årsaken? Batterier gjemt blant annet avfall.

– Batterier er viktig å sortere separat som farlig avfall. Ikke kast de blant annet avfall, da de utgjør en brannrisiko i beholderen din, under transport og på sorteringsanlegget. Og husk å teipe polene for å hindre energioverføring, forteller Martin Misje. Han er arbeidsleder mat, EE- (elektrisk) og farlig avfall hos oss, og vet hvor farlig batterier er hvis de ikke behandles riktig.

Arbeidsleder mat, EE- og farlig avfall, Martin Misje, viser frem utbrente batterier som har antent på sorteringsanlegget under behandling.

Skjulte batterier

På sorteringsanlegget tar vi også imot papir og plast fra husholdningskunder. Ting som ikke lengre virker, kan fortsatt inneholde batterier med mye energi, og batterier kan ligge godt skjult inne i ting som bursdagskort og barnebøker med lyd.

– Hos oss blir alt avfall sortert før det enten kvernes eller presses før transport. Batterier på avveie tåler ikke denne avfallsbehandlingen og kan antenne og føre til brann. 

Det samme gjelder for eksempel propanbokser som kastes sammen med annet avfall. Tidligere i år startet en brann da noen feilsorterte bokser havnet i kvernen. Takket være et dyktig og godt trent industrivern fikk ikke brannen utviklet seg.

Utbrente propanbokser etter å ha havnet i kvernen.

Det brenner oftere

I 2022 ble det registret nesten 70 branner på sorteringsanlegg i Norge. Det er flere enn i 2021, og det høyeste antallet branner som noensinne er registrert.

Brannvesenet må stadig oftere rykke ut til avfallsbranner, og siden 2016 er det registrert 347 branner ved norske avfallsanlegg. I tillegg kommer flere hundre branntilløp og småbranner som aldri blir registrert i sentrale registre, siden branner som slukkes av personalet på anleggene meldes som oftest ikke inn. Brannårsakene varierer, men i et betydelig antall tilfeller er det feilsorterte batterier som utløser brannene.

Mange ulike typer batterier blir feilsortert og antenner under behandling på sorteringsanlegget.

Feilsortering koster dyrt

De mange anleggsbrannene har gjort avfallsbransjen til en problembransje for forsikringsselskapene. Flere avfallsmottak har fått mangedoblet forsikringspremien og nye anlegg har utfordringer med å få forsikring. Dette har blitt et stort og dyrt problem som hele bransjen jobber sammen for å unngå.


Tips for å redusere risiko på jobben:

- Oppbevar batterier i en brannsikker beholder. Gjerne i et stort syltetøyglass

- Ikke oppbevar store mengder batterier. Lever heller litt oftere

- Tape over polene for å hindre energioverføring

- Bruk opp energien i batteriene før du kaster de

- Ikke kast batterier sammen med annet avfall. Det kan føre til energiutladning, og gnister utgjør en stor brannrisiko

 

Tips for å redusere risiko på avfallsmottak:

- Lever alle batterier og annet farlig avfall separat

- Kast aldri batterier eller annet farlig avfall sammen med annet avfall

- Pass ekstra godt på batterier som er skjult i bursdagskort, barnebøker og lignende