Vi kan hjelpe deg med identifisering, sortering og deklarering av farlig avfall.

Alle bedrifter som har mer enn 1 kg farlig avfall hvert år, er pliktig til å få levert dette til godkjent mottak. Farlig avfall skal deklareres før bestilling av henting eller levering. Det er bedriften selv som har ansvar for at dette blir gjort via nettstedet avfallsdeklarering.no. Vi kan også gjøre dette for deg.

Ønsker du at vi skal deklarere farlig avfall på vegne av din bedrift, må du gi oss fullmakt på altinn.no. Ønsker du hjelp, er det bare å ta kontakt!

Identifisering, sortering og deklarering

Av og til skal man rydde lokalene. Da kan det dukke opp litt av hvert av farlig avfall, og det er ikke alltid like lett å vite hva som er hva. Spesielt hvis man mistenker at det ikke er originalemballasjen som er brukt.

Vår FA-konsulent kan bestilles til å identifisere hva slags farlig avfall det er snakk om. I tillegg kan hun sortere på stedet og deklarere avfallet, og på den måten klargjøre for transport. Hun tar også med seg egnede oppsamlingsenheter. Til slutt bestiller hun henting og vi transporterer avfallet til godkjent mottak.

Farlig avfall - trygg behandling

BIR Bedrift garanterer at vi håndterer farlig avfall på en trygg måte og i henhold til gjeldende lover og regler. Den elektroniske avfallsdeklareringen er også et transportdokument og du kan spore leveringen din helt frem til godkjent mottak.

Hva er farlig avfall?

Kanskje mer enn man skulle tro. Visste du at kosmetikk, såper og sjampo er definert som farlig avfall?

Farlig avfall er stoffer, materialer o.l. som kan medføre alvorlig forurensning eller skader på mennesker, dyr og miljø. Farlig avfall skal ikke håndteres sammen med annet ordinært avfall.

I avfallsforskriftens kapittel 11 kan du lese mer om avfall som klassifiseres som farlig avfall.