Avfallsbeholdere er fleksible, billige og miljøvennlige.

Våre beholdere finnes i størrelsene 140, 240 og 660 liter, og kan brukes til å sortere ulike typer avfall, som restavfall, papir, papp, matavfall eller glass- og metallemballasje.

Beholdere kan leveres med lås som hindrer at uvedkommende får tilgang.

Som beholderkunde hos BIR Bedrift, forholder du deg til en fast pris pr. måned, som inkluderer alt fra leie av utstyr til tømming og avfallsbehandling.