Avfallsbeholdere er en fleksibel, billig og miljøvennlig løsning.

Våre beholdere finnes i størrelsene 140, 240 og 660 liter og kan brukes til mange ulike typer avfall som restavfall, papir, papp, matavfall eller glass- og metallemballasje.

Beholdere kan leveres med lås som hindrer at uvedkommende får tilgang.

Som beholderkunde hos BIR Bedrift forholder du deg til en fast pris pr. måned som inkluderer alt fra leie av utstyr til tømming og avfallsbehandling.

Velger du en av våre beholderpakker får du en fullverdig avfallsløsning til restavfall og papir/papp. Alt til en fast og rimelig månedlig pris.