Med en Startpakke får du en ferdig løsning med bosspann som lar bedriften sortere restavfall og papir/papp til en fast og rimelig månedspris.

Velg størrelse