Til oppsamling av elektriske produkter.

Med EE-avfall menes alle produkter som bruker eller leder strøm som f.eks. datautstyr, tv-apparat, el-kabler, mobiltelefoner eller lignende. Buret rommer ca. 1 kubikk og skal ikke fylles over kanten. Når buret er fullt kommer vi med skapbil og bytter det i et nytt.