Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Blandet EE-avfall

E-waste

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
1599

Hva kan leveres

Alt av elektriske og elektroniske produkter.
EE-avfall er alle produkter som bruker eller leder strøm – enten fra strømnettet eller batteri. Som f.eks. datautstyr, kontormaskiner, radio og TV-apparater, lamper, el-kabler, varmtvannsbeholdere, mobiltelefoner, el-verktøy o.l.

Kan ikke inneholde

Lysstoffrør eller batterier (som ikke er en del av produktene)
Sparepærer
Andre typer farlig avfall

Krav til levering

Må leveres uten emballasje.
Kan ikke være blandet med andre avfallstyper (som ikke er EE-avfall).
Kan ikke lastes løst i container eller på flak (unngå skade ved lasting og transport).

Innsamling

Oppsamling i bur eller i palleboks.
Bur bør veie minst 350 kg, men ikke fylles over kanten (skal kunne stables). 
Transporteres med skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved ankomst på mottakssted.
Leveres til godkjent behandlingsanlegg for sortering, miljøsanering og kverning.

Gjenvinning

Metaller materialgjenvinnes.
Plast og annet isolasjonsmateriale leveres til energigjenvinning.
Farlig avfall destrueres på forsvarlig måte.

Ytterligere informasjon

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser som f.eks. feilsortering. 
Ingen særlige risikoforhold.