Retura Vest AS er et rent transportselskap eid 80 % av BIR Bedrift.

Selskapet har egne kjøretøy og sjåfører og er formell eier av "BIR Bedrifts-konsernets" elektriske komprimatorbil.

Selskapet utfører daglig oppdrag på vegne av BIR Bedrift, men har også mange egne kunder innenfor husholdningsavfall, containertransport og andre typer transportoppdrag.

Retura Vest har samme adresse som BIR Bedrift på Lønningen ved Flesland.