Lengre tids samarbeid mellom BIR Bedrift, lokale forskningsinstitusjoner og gründerselskaper har resultert i en ny, veletablert løsning som gjør matavfall om til ny mat, lokalt på Vestlandet.

Vi samarbeider med Vossa-selskapet Invertapro, som forsker  melbillelarver, og hvordan vi ved hjelp av larvene kan gjøre mat om til mat igjen!

Larvene spiser maten vi har kastet, de omgjør proteinfattig mat til proteiner i kroppen sin, og når de høstes kan de males til mel, til bruk for eksempel fiskefôr. Fisken blir proppfull av protein, og vi spiser fisken. 

Dette er bare ett av mange eksempler på bruksområder for «Mat til mat» den mest bærekraftige løsningen for matavfall  Vestlandet.