Hva er det som gjør at du trykker Vestlandet til ditt hjerte? Om dette er ditt hjem eller om du er på besøk, hva er det du setter pris på?

For oss handler #VestlandsVerdier om alt som gjør oss til en lokal miljøbedrift. Dette kan være at alle sjåfører er egne ansatte, alle biler er egeneide og at kundesenteret vårt er lokalt.

Det handler også om de lokale, økonomiske verdiene vi bidrar til å beholde og øke i regionen.

Lokal sirkulærøkonomi i praksis

Vi leverer alltid avfallet eller råvarene så lokalt som mulig. Transport til de forskjellige mottakene, baserer seg på blant annet markedet, tilgjengelighet og transportavstander.

Et godt eksempel er restavfall til forbrenning (Utsortert brennbart avfall). Vi leverer alt restavfallet til BIR Avfallsenergi AS i Rådal i Bergen. Energien fra forbrenningen bruker BKK Varme AS til å produsere strøm og fjernvarme som går tilbake til Vestlandets bedrifter og husholdninger.

Fra avfallsaktør til råvareprodusent

BIR Bedrift er nå også fôrprodusent!

Larvene som Invertapro på Voss avler frem, blir definert som produksjonsdyr på lik linje som ku og sau. En del av det som tidligere var matavfall, er nå matressurs som vi forbehandler slik at det blir best mulig egnet som fôr til larvene.

Hva er dine #VestlandsVerdier?

Kanskje er det nærheten til havet, fjordene og vidden. Eller kanskje mer lokalt og konkret som Kvamskogen, Flåmsbanen eller Bryggen i Bergen?

BIR sin visjon er Vestlendingenes egen miljøbedrift. Vi skal bidra til å bevare og øke verdiene i vårt område. Samtidig skal vi ha en bærekraftig tilnærming til våre oppgaver – både når det gjelder økonomi og miljø.