Boss er ikke hva det en gang var. Fra å være noe man bare måtte bli kvitt, så enkelt og billig som mulig, så er boss nå blitt en viktig ressurs. Avfall har vært gjennom en klassereise av de sjeldne.

– Som Vestlendingenes egen miljøbedrift jobber vi systematisk for å redusere våre klimagassutslipp og skape en bærekraftig driftsmodell for virksomheten. Våre store takflater utgjør en fantastisk uutnyttet ressurs for kraftproduksjon. Sammen med Eviny Termo kan vi nå produsere nok fornybar energi til å til å dekke det meste av strømbehovet vårt, sier daglig leder i BIR Bedrift, Anders Haugsvær-Holst. 

BIR Bedrift Energi AS

BIR Bedrift Energi AS heter det nye selskapet, hvor BIR Bedrift og Eviny Termo eier halvparten hver. I første omgang skal det installeres 6 500 kvm med solcelleanlegg på våre tre tak, som gir en maksimal effekt på 1 MW. Estimert energiproduksjon vil være på omtrent 770 000 kWh i året, tilsvarende forbruket til 50 rundt husstander.

– Knapphet på strøm gjør at lokal energiproduksjon blir stadig viktigere. Det gir tilgang på mer lokalprodusert fornybar energi og kan avlaste strømnettet, og ikke minst får kundene rimeligere energi, sier administrerende direktør i Eviny Termo, Øystein Haaland.

Det skal produseres omtrent 770 000 kWh fornybar energi fra solceller hvert år på BIR Bedrift sine 6 500 kvm tak.

Utveksler ressurser og kunnskap

Vi er avhengige av å samarbeide for å skape utvikling. BIR Bedrift har store takflater og eiendommer, mens Eviny Termo har kompetansen og teknologien som trengs for å realisere slike prosjekter. Også Nordea spiller en viktig rolle i prosjektet, og bidrar med grønn finansiering. 

20. juni 2023 signerte BIR Bedrift og Eviny Termo avtalen og opprettet selskapet BIR Bedrift Energi AS. Fra venstre John Halfdan Mørner, Økonomisjef i BIR Bedrift og daglig leder i det nye selskapet, Øystein Haaland, daglig leder i Eviny Termo, Hans Tysnes, ass. banksjef i Nordea, Kjell Svellingen, Eviny og styreleder i det nye selskapet, og Anders Haugsvær-Holst, daglig leder i BIR Bedrift.

Store planer

Ambisjonen om et tett samarbeid stopper ikke med solcellepaneler. Allerede diskuteres nye lokasjoner, og andre former for energiproduksjon, samt smarte måter å styre strømproduksjon og -forbruket på.

BIR Bedrift har allerede mange elektriske lastebiler og servicebiler. I tillegg jobbes det med å konvertere stadig nye deler av driften av anlegget til fossilfrie alternativer. I vinter ble hovedkvernen som tidligere var vår største dieselkonsument, byttet ut med en ny og moderne elektrisk kvern. Alle de nye bilene som er bestilt for levering i 2023 og 2024, er fossilfrie. Og det kommer ikke til å stoppe der.

– Vi vurderer å bygge en ladestasjon for store kjøretøy på en av BIR sine tomter i nærheten som Eviny kan eie og drifte. Da kan bilene lades via solcelleanlegget når det produseres mer strøm enn hva BIR Bedrift trenger selv. I tillegg kan vi utnytte batteriene på lastebilene for å optimalisere energiforbruket gjennom døgnet, sier Haugsvær-Holst. 

Øystein Haaland, daglig leder i Eviny Termo, og Anders Haugsvær-Holst, daglig leder i BIR Bedrift, har signert avtalen mellom BIR Bedrift og Eviny Termo.