1. september 2020 startet Retura BIR Bedrift og WasteIQ et pilotprosjekt i samarbeid med Thon Vestkanten. Prosjektet skulle gå over seks måneder, med stort fokus på å få opp sorteringsgraden. Målet er at Thon Vestkanten skal bli Thons mest bærekraftige kjøpesenter.

Egentlig skulle pilotprosjektet være ferdig 28. februar, men løsningen, gjennomføringen og resultatene har så langt vært så gode at Thon Vestkanten ønsket å forlenge perioden med seks måneder!

Salgs- og kundeansvarlig Stian Arriagada Ølnes har vært prosjektleder for Retura BIR Bedrift sin side, mens Gerhard Runshaug fra WasteIQ har vært prosjektleder for hele prosjektet. Uten meget god prosjektledelse og solide bidrag fra medarbeidere i Retura BIR Bedrift og WasteIQ, hadde ikke dette vært mulig.

Salgs- og kundeansvarlig Stian Arriagada Ølnes har gjort en veldig god jobb som prosjektleder for Retura BIR Bedrift.

Flere forbedringer

I løpet at de siste seks månedene har vi sammen oppnådd utsortering av flere avfallstyper, merking etter ny norsk merkeordning, bedre fokus på kildesortering blant leietakerne, og ikke minst økt sorteringsgrad fra 53,9 % til 72,1 %! I tillegg har vi fått bevist at det lønner seg også økonomisk å kildesortere – og det kommer til å lønne seg mer med årene. Dette er oppnådd til tross for Covid-19 og vekterstreik.

Vi gleder oss til veien videre i pilotprosjektet, som skal øke sorteringsgraden ytterligere.

Miljøhallen hos Thon Vestkanten har blir utbedret etter at Retura BIR Bedrift og WasteIQ overtok avfallsløsningen.

Hver enkelt butikk kan nå veie brennbart restavfall i Pottinger-komprimator fra Namdal Ressurs.