BIR Bedrift henter nå avfall i nye Øygarden kommune. ØyVAR, som arbeidet utføres for, er godt fornøyd med oppstart av kontrakten og hvordan våre løsninger dekker deres behov.

Kontrakten mellom BIR Bedrift og ØyVAR går ut på innsamling av restavfall, matavfall, papir og plast fra ca. 16 000 hytte-, husholdnings- og næringskunder i nye Øygarden kommune. Én måned inn i avtalen er Espen Elstad, fagsjef i ØyVAR, svært fornøyd.

Det er mye som skjer den første måneden, og vi var forberedt på at mye kunne gå galt. Vi er imponert over hvor godt forberedt BIR Bedrift har vært, og hvor bra alt har gått i oppstarten! 

Treffsikre og hyggelige sjåfører

Spesielt skryter han av sjåførene. Sjåførene har fått god opplæring av BIR Transports sjåfører, blant annet ved å kjøre etter dem langs rutene.

– Sjåførene er treffsikre og finner fram til beholderne som skal hentes. Vi har fått veldig få telefoner om manglende henting, noe som er bra både for kundene og oss på kontoret. 

Han synes også at kommunikasjonen med sjåførene er svært god. 

– Vi får inn dokumentasjon fra sjåførene med en gang om ting som må tas tak i. Det er veldig bra at slikt er på plass fra første stund.

Espen Elstad, fagsjef i ØyVAR, og Victor Salomonsen, daglig leder i Retura Vest, er begge svært fornøyde med hvordan oppstarten har gått.

BIR Bedrift gir miljøgevinster

ØyVAR går snart i gang med å veie kundenes avfall for å kunne tilby et differensiert renovasjonsgebyr basert på vekt. For å få til den løsningen ØyVAR ønsker, er det en forutsetning at alle bilene har liftvekt, slik at hvert spann kan veies. Dette er noe alle bilene som kjører i området har.

– Dette er et steg på reisen mot en høyere grad av kildesortering, som er viktig for å nå kommende nasjonale og internasjonale krav, sier Espen.

I tillegg kjøres det kun med tokammersbiler, enten for plast og papir, eller mat- og restavfall, da det er både effektivt og miljøvennlig å ta med seg to avfallstyper samtidig.

BIR Bedrift bidrar også til å hindre forsøpling. I hytteområdene i Øygarden er det plassert ut containere med sensorer som gir beskjed om fyllingsgrad. Denne informasjonen gjør at man unngår forsøpling og ser om det er steder hvor det trengs flere containere.

Godt samarbeid gir fleksibilitet

Victor Salomonsen, daglig leder i Retura Vest, er i likhet med Espen godt fornøyd med oppstarten. Han kan fortelle at det har oppstått noen utfordringer underveis, men at BIR Bedrift er svært løsningsorienterte og fleksible, slik at dette ikke har gått ut over kunden.

– Halvparten av bilene som skulle brukes i Øygarden, var forsinket fra leverandøren. Dette ble løst ved å leie biler av BIR Transport og bruke reservebiler fra Retura Vest. Det er en styrke for BIR Bedrift å være del av et stort konsern og samarbeide med Retura Vest – da blir det lett å finne gode, fleksible løsninger.

Nå ser han fram til et godt samarbeid med ØyVAR de neste årene.

Det er Retura Vest sine biler og sjåfører som kjører for ØyVAR. Sjåførene får mye skryt for både treffsikkerhet og god kommunikasjon.