Container Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Utsortert brennbart avfall

Residual waste

Sist oppdatert
10. november 2020
NS-nr
9913

Hva kan leveres

Avfall som består av ulike typer brennbare fraksjoner. Det må tilpasses etter spesifikke krav, avhengig av hvilke forbrenningsanlegg det leveres til.

Krav

Følgende avfall skal ikke blandes i restavfall sortert:

 • Asbestholdige materialer
 • Impregnert og kreosotbehandlet trevirke
 • Brann og eksplosjonsfarlige materialer
 • Smittefarlig- og medisinsk avfall
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Bildekk med og uten felg
 • EE-avfall
 • Farlig Avfall (olje, maling, batterier, kjemikalier, lysstoffrør o.l.)
 • Radioaktive stoffer
 • Gips
 • Stål og metaller
 • Fiskegarn og tauverk
 • Enheter større enn 0,5 x 0,5 x 1,0 m
 • Springfjærmadrasser
 • Stein og betongrester
 • Avfallstyper egnet for materialgjenvinning
 • Andre avfallstyper ikke egnet for forbrenning

Innsamling

Oppsamling i sekker, beholder, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være rullekomprimator. Transporteres med skapbil, komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg.

Gjenvinning

Leveres direkte til forbrenningsanlegg for energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.
Ingen særlige risikoforhold.