Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Kundeportal
Last ned PDF

Sortert restavfall

Residual waste

Sist oppdatert
30. juni 2022
NS-nr
9913

Hva kan leveres

Avfall som er igjen etter at de gjenvinnbare materialene er sortert ut. Mindre og brennbare enheter som ikke lar seg sortere.

Krav

Følgende avfall skal ikke blandes i restavfall sortert:

 • Asbestholdige materialer
 • Impregnert og kreosotbehandlet trevirke
 • Brann og eksplosjonsfarlige materialer
 • Smittefarlig- og medisinsk avfall
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Bildekk med og uten felg
 • EE-avfall
 • Farlig Avfall (olje, maling, batterier, kjemikalier, lysstoffrør o.l.)
 • Radioaktive stoffer
 • Gips
 • Stål og metaller
 • Fiskegarn og tauverk
 • Enheter større enn 0,5 x 0,5 x 1,0 m
 • Springfjærmadrasser
 • Stein og betongrester
 • Avfallstyper egnet for materialgjenvinning
 • Andre avfallstyper ikke egnet for forbrenning

Innsamling

Oppsamling i sekker, beholder, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være rullekomprimator. Transporteres med skapbil, komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg.

Gjenvinning

Leveres direkte til forbrenningsanlegg for energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.
Ingen særlige risikoforhold.