Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Blandet avfall til sortering

Mixed waste

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
9912

Hva kan leveres

Blandet avfall som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning

Kan ikke inneholde

Følgende avfall skal ikke i blandet avfall til sortering:

  • Farlig avfall (som for eksempel asbestholdige materialer, impregnert trevirke, olje, maling, kjemikalier, brann- og eksplosjonsfarlige materialer som f. eks gassbeholdere, alle typer batterier, lysstoffrør, plantevernmidler)
  • EE-avfall
  • Smittefarlig avfall
  • Kjøkken/matavfall og annet våtorganisk avfall
  • Gips
  • Isolasjon (mineralull m.m.)
  • Ren og forurenset jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse og betong
  • Vinduer produsert mellom 1965 - 2005
  • Flytende avfall

Krav

Kan ikke inneholde elementer som er skadelige for maskiner/kverner.

Det ikke tillatt å kaste avfallet i sorte/fargede sekker som ikke er transparente.

Innsamling

Oppsamling hovedsakelig i container. Kan også lagres på pall eller i palleboks.
Transporteres med liftbil, krokbil eller skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak. Utsortering av gjenvinnbare avfallsfraksjoner for kverning, balling og omlasting før transport til videre behandling.

Avfall som ikke kan material- eller energigjenvinnes leveres til godkjent deponi.

Gjenvinning

Avfallstyper som sorteres ut til materialgjenvinning går til respektive materialgjenvinningsløsninger, mens brennbart restavfall går til energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.