Container Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Gasser i trykkbeholdere

Compressed gas cylinders

Sist oppdatert
10. november 2020
NS-nr
7261

Hva kan leveres

Brannslukningsapparater, gassflasker, gassbeholdere og gassballonger

Kan ikke inneholde

Spraybokser

Krav

Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter før levering. BIR Bedrift hjelper deg gjerne med dette. Ta kontakt.

Innsamling

Oppsamling i egnet IBC-beholder, plastbeholder eller plastfat med spuns eller spennlokk.

Transporteres med skapbil i ht. ADR-regelverket.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg.
Mellomlagres for samtransport til godkjent sluttbehandling.

Gjenvinning

Energigjennvinning og materialgjennvinning av metall.

Ytterligere informasjon

Regulert i avfallsforskriften kapittel 11.

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser som f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Høyt trykk - kan oppføre seg som prosjektil. Gass kan være brennbar eller oksiderende.