Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Asbest

Asbestos

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
7250

Hva kan leveres

  • Asbest - kan være innblandet i avrettingsmasse, fliser, eternittplater, bygg og fasadeplater, samt filtermedium og varmbeskyttende utstyr som hansker og klær

 

Hva kan ikke leveres

  • Andre typer bygningsmaterialer

 

Krav til levering

Skal pakkes i to lag byggplast, ikke større enn en palle. Eventuelt bigbags for asbest i stedet for byggplasten. Merkes med gul asbesttape.

Skadet eller ufullstendig emballasje kan bli avvist.

Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter før levering. BIR Bedrift hjelper deg gjerne med dette. Ta kontakt.

Innsamling

Pakket asbest plassert på pall eller pakket asbest plassert i lukket container. Hentes med lift- eller krokbil eller skapbil.

 

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Mellomlagres for samtransport til godkjent sluttbehandling.

 

Gjenvinning

Deponering.

 

Ytterligere informasjon

Regulert i avfallsforskriften kapittel 11.

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser som f. eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold dersom håndtert etter regelverk.