Container Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Litium-ionbatterier

Lithium-ion batteries

Sist oppdatert
10. november 2020
NS-nr
7094

Hva kan leveres

Litium-ionbatterier - sekundærbatterier, oppladbare batterier fra el/hybridbiler, industribatterier, mobiltelefoner, verktøy, datamaskiner osv.

Kan ikke inneholde

Andre typer farlig batterier
Andre typer avfall, f.eks:
EE-avfall, sparepærer, spraybokser, blybatterier

Krav

Uten emballasje og andre avfallsfraksjoner.

Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter før levering. BIR Bedrift hjelper deg gjerne med dette. Ta kontakt.

Innsamling

Oppsamling i plastboks (rød boks) eller fat med lokk pakket ihht til ADR-regelverket. Oppsamlingsutstyr byttes og transporteres med ADR-godkjent kjøretøy.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omemballeres og lagres for samtransport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning

Metall går til materialgjenvinning og er råstoff til nye metallprodukter. Resten av batteriet blir destruert.

Ytterligere informasjon

Regulert i avfallsforskriften kapittel 11 samt ADR-regelverket.


Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse som f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Vi anbefaler at poler tapes for sikker oppbevaring og transport
Kolli med litiumbatterier skal være tydelig merket «Inneholder litiumceller». Fareseddel 9A.