Container Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Småbatterier

Small batteries

Vanlige batterier du også finner hjemme.

Sist oppdatert
10. november 2020
NS-nr
7093

Hva kan leveres

Blanding av farlige og ikke-farlige batterier, f.eks. husholdningsbatterier brukt i lommelykter, radioapparater o.l.

Kan ikke inneholde

EE-avfall
Sparepærer
Spraybokser
Blybatterier/bilbatterier
Industribatterier

Krav

Uten emballasje og andre avfallsfraksjoner.

Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter før levering. BIR Bedrift hjelper deg gjerne med dette. Ta kontakt.

Innsamling

Oppsamling i plastboks (rød boks) eller fat med lokk pakket iht. ADR-regelverket.
Oppsamlingsutstyr byttes og transporteres med ADR-godkjent kjøretøy.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg. Sorteres, omemballeres og lagres for samtransport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning

Metall går til materialgjenvinning og er råstoff til nye metallprodukter. Resten av batteriet blir destruert.

Ytterligere informasjon

Regulert i avfallsforskriften kapittel 11 samt ADR-regelverket.

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse som f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Vi anbefaler at poler tapes for sikker oppbevaring og transport.