Container Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Sparepærer

Energy-saving bulbs

Sist oppdatert
10. november 2020
NS-nr
7086

Hva kan leveres

Sparepærer og andre kvikksølvholdige lyskilder
Lysstoffrør som ikke er rette

Kan ikke inneholde

Lysstoffrør (rette)
EE-avfall
Ledninger og kabler
Batterier
Sikringer
Armaturer
Emballasje

Krav

Uten emballasje og andre avfallsfraksjoner.

Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter før levering. BIR Bedrift hjelper deg gjerne med dette. Ta kontakt.

Innsamling

Palle med karm, fat, plastbokser (røde bokser). Oppsamlingsutstyr byttes og transporteres med skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg.
Omlastes for mellomlagring og videretransport til behandler for destruksjon.

Gjenvinning

Glass og metall går til materialgjenvinning og er råstoff til produksjon av nye produkter. Alle farlige stoffer, gass/kvikksølv blir forsvarlig destruert.

Ytterligere informasjon

Regulert i avfallsforskriften kapittel 11 og EE-forskrift.

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse som f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Må ikke knuses, for å unngå skadelig pulver og damp fra kvikksølv.