Container Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Spraybokser

Spray cans

Sist oppdatert
10. november 2020
NS-nr
7055

Hva kan leveres

Spraybokser/aerosoler som har inneholdt lakk, rensemidler, plantevernmidler, hårlakk, matfett, insektsdreper o.l.

Kan ikke inneholde

Byggfugeskum
Propanbeholdere, primus, brannslukningsapparat og andre gasser i trykkbeholdere
Andre typer farlig avfall

Krav

Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter før levering. BIR Bedrift hjelper deg gjerne med dette. Ta kontakt.

Innsamling

Oppsamling i småkolli, IBC-beholder, stål- eller plastfat med lokk. Småkolli, IBC-beholder og fat byttes, og transporteres med skapbil iht. ADR-regelverket.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omemballeres og lagres for samtransport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning

Destrueres ved forbrenning, hvor energien benyttes til energigjenvinning. Metallet går til materialgjenvinning og er råstoff til nye metallprodukter.

Ytterligere informasjon

Regulert i avfallsforskriften kapittel 11.


Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse som f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Spraybokser må ikke kastes i stål- og metallavfallet, da dette er en trykkbeholder som vil forårsake eksplosjon i smelteovnen på jernverket. Noen spraybokser kan inneholde tilsetningsstoffer som kan være allergi- eller kreftfremkallende.