Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Maling, lim og lakk

Paint, glue and varnish

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
7051

Hva kan leveres

 • Avfall av maling, lim, lakk, tetningsmasser og trykkfarger
 • Løsemiddelbasert, 2-komponent og vannbasert
 • Emballasje med rester av maling, lim, lakk

 

Hva kan ikke leveres

 • Løsemidler
 • Produkter m/isocyanat
 • Produkter m/organiske peroksider
 • Lutbaserte trebehandlingsprodukter
 • Spraybokser
 • Byggskum
 • Herdere
 • Malingsfjerner

 

Krav til levering


Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter før levering. BIR Bedrift hjelper deg gjerne med dette. Ta kontakt.

Innsamling

Oppsamling i IBC-beholder, stål- eller plastfat med lokk, plastbokser (røde bokser).
Må pakkes iht. ADR-regelverket. Oppsamlingsutstyr byttes og transporteres iht. ADR-regelverket.

 

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg. Sorteres, omemballeres og lagres for samtransport til godkjent destruksjon.

 

Gjenvinning

Energigjenvinning.

 

Ytterligere informasjon

Gjeldende regelverk er Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) ref. Kapittel 11. Farlig avfall. Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse som f.eks. feilsortering.
Ingen særlige risikoforhold.