Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Kundeportal
Last ned PDF

Oljefiltre

Oil filters

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
7024

Hva kan leveres

  • Olje- og drivstoffiltre med metallkappe

 

Hva kan ikke leveres

  • Oljefiltre uten metall
  • Innsatsfiltre

Krav til levering


Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter før levering. BIR Bedrift hjelper deg gjerne med dette. Ta kontakt.

Innsamling

Oppsamling i fat, hentes med skapbil.

 

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omemballeres og lagres for samtransport til godkjent destruksjon.

 

Gjenvinning

Spillolje presses ut og gjenbrukes, metall går til materialgjenvinning.

 

Ytterligere informasjon

Gjeldende regelverk er Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) ref. Kapittel 11. Farlig avfall. Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse som f.eks. feilsortering.
Ingen særlige risikoforhold.