Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Risikoavfall

Hazardous medical waste

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
6005

Hva kan leveres

  • Blodtilsølte bandasjer, kompresser o.l.
  • Stikkende eller skjærende medisinsk redskap (sprøyter, skalpeller, insulinpenner o.l.)
  • Patologisk avfall (kroppsvev)
  • Cytostatikaavfall (cellegift o.l.)
  • Medisinrester
  • Engangshansker

 

Hva kan ikke leveres

  • Avfall som ikke er pakket i henhold til smittevern- og ADR-forskriften
  • Andre avfallsfraksjoner

 

Krav til levering

Oppbevares lekkasjefritt og avkjølt til hentedag.

Innsamling

Sprøytebokser og annet risikoavfall samles i gul beholder med tett lokk. Gule bokser samles inn med ADR-godkjent skap- eller varebil.

 

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg.

 

Gjenvinning

Energigjenvinnes ved forbrenning i godkjent mottak.

 

Ytterligere informasjon

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser som f.eks. feilsortering.
Ingen særlige risikoforhold dersom dette håndteres etter krav.