Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Smittefarlig avfall

Infectious medical waste

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
6003

Hva kan leveres

Avfall omtalt i forskrift om smittefarlig avfall, for eksempel:

  • Bakterie- eller virus- eller blodtilsølt sengetøy, bandasjer, kompresser og annet utstyr i tøy eller papir
  • Engangshansker og annet brukt smittevernutstyr
  • Medisnrester uten emballasjer

 

Hva kan ikke leveres

  • Stikkende eller skjærende avfall
  • Avfall som ikke er pakket i henhold til smittevern- og ADR-forskriften
  • Annet avfall

 

Krav til levering

Kan ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner. Oppbevares lekkasjefritt og avkjølt til hentedag.

Innsamling

Oppsamling i gul smittevernsekk som er mulet og plassert i gul beholder med tett lokk. Gule bokser samles inn med ADR-godkjent skap- eller varebil eller i container (såfremt de er pakket i henhold til krav).
ADR godkjent container.

 

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg.

 

Gjenvinning

Energigjenvinnes ved forbrenning i godkjent mottak.

 

Ytterligere informasjon

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser som f.eks. feilsortering.
Ingen særlige risikoforhold dersom dette håndteres etter krav.