Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Lett forurensede masser

Mildly contaminated masses

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
1603

Hva kan leveres

Jord, stein, grus, glasert takstein og annet ikke-farlig avfall som tilfredstiller kriterier for mottak på deponi for inert avfall jfr. avfallsforskriften kap 9. vedlegg II .2.1

Kan ikke inneholde

Krav

Innsamling

Oppsamling i egnet container. Transporteres med lift- eller krokbil iht. gjeldenede regelverk for vektbegrensinger i oppsamlingsutstyr/bil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omlastes eller transporteres direkte til godkjent mottak.

Gjenvinning

Deponi.

Ytterligere informasjon