Container Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Kabler og ledninger

E-waste

Sist oppdatert
19. januar 2021
NS-nr
1504

Hva kan leveres

Alle typer kabler og ledninger

Kan ikke inneholde

Farlig avfall
Andre typer EE-avfall

Krav til levering

Må leveres uten emballasje.
Kan ikke være blandet med andre avfallstyper.

Innsamling

Oppsamling i bur eller i container. Bur må ikke overfylles.
Transporteres med liftbil, krokbil eller skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved ankomst på mottakssted.
Leveres til godkjent behandlingsanlegg for sortering, miljøsanering og kverning.

Gjenvinning

Metaller materialgjenvinnes.
Plast og annet isolasjonsmateriale leveres til energigjenvinning.
Farlig avfall destrueres på forsvarlig måte.

Ytterligere informasjon

Noen typer kabler kan inneholde materialer som gjør at de må kategoriseres som farlig avfall.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser som f.eks. feilsortering.