Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Blandede metaller

Mixed metals

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
1452

Hva kan leveres

Alle typer metaller, både magnetiske og ikke-magnetiske, rustfrie og syrefaste, eksempelvis:

 • Messing
 • Kobber
 • Aluminium
 • Sink
 • Bly
 • Tinn
 • Nikkel
 • Krom

 

Hva kan ikke leveres

 • EE-avfall
 • Hvitevarer
 • Farlig avfall
 • Beholdere under trykk
 • Metallemballasje

 

Krav til levering


Kan ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner

Innsamling

Oppsamling hovedsakelig i container. Kan også lagres i pallebokser/på pall. Transporteres med liftbil, krokbil eller skapbil.

 

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak. Sorteres i ulike kvaliteter og mellomlagres for videretransport til gjenvinning.

 

Gjenvinning

Materialgjenvinnes. De ulike metallene smeltes om og videreforedles på smelteverk som råstoff til produksjon av nye produkter.

 

Ytterligere informasjon

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser som f.eks. feilsortering.
Ingen særlige risikoforhold.