Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Kundeportal
Last ned PDF

Emballasjekartong

Packaging carton

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
1231

Hva kan leveres

Kartong som er brukt til å emballere frokostblandinger, egg, sko, pizza o.l.

Krav

Kan ikke inneholde våtsterke kvaliteter (drikkekartong, vokset kartong o.l.).

Lagres tørt, produktet kan ha maks 10 % fuktighetsinnhold.
Minimum størrelse på biter: samsvarende med A4 ark.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling

Oppsamling i beholder, container eller komprimator. Kan også være ballet.
Transporteres med skapbil, komprimatorbil, lift- eller krokbil.

 

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Presses i baller for lagring og videretransport til materialgjenvinning.

 

Gjenvinning

Materialgjenvinning.
Er råstoff til produksjon av ny bølgepapp og emballasjepapir.

Ytterligere informasjon

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser som f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.