Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Kundeportal
Last ned PDF

Brunt papir og bølgepapp

Brown paper and corrugated cardboard

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
1221

Hva kan leveres

Bølgepapp og brunt innpakningspapir
Kan være innblandet med maks 15 % kartong

Krav

Lagres tørt, produktet kan ha maks 10 % fuktighetsinnhold.
Minimum størrelse på biter: samsvarende med A4-ark.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Kan ikke inneholde våtsterke kvaliteter (drikkekartong, vokset kartong o.l.)

Innsamling

Oppsamling i beholder, container eller komprimator. Kan også være ballet.
Transporteres med skapbil, komprimatorbil, lift- eller krokbil.

 

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Presses i baller for lagring og videretransport til papirfabrikk.

 

Gjenvinning

Materialgjenvinning.
Er råstoff til produksjon av ny bølgepapp og emballasjepapir.

Ytterligere informasjon

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser som f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.